Quản lý nhân sự quán cafe

 04/12/2019        Lượt xem: 144

Quản lý nhân sự quán cafe
Mọi quy định phải được lập thành văn bản và treo ở nơi dễ nhìn
Thời gian làm việc: chấm công bằng vân tay
Tiền TIP
Khen thưởng
Nghỉ phép
Nghỉ việc: để tránh nghỉ việc đột xuất bạn nên giữ lại 5 ngày lương
Tiền lương:

 
Tin liên quan